หนีห่าว ตะลุยยุทธจักรการค้าอัญมณีและเครื่องประดับแดนมังกร

29 มิถุนายน 2561


หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
สถาบันจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่ออัพเดทเนื้อหา และข้อมูลทางด้านการตลาด เนื่องจากตลาดจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมีชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อมากกว่า 300 ล้านคนจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในการเข้าตลาดจีน ซึ่งการขยายเข้าไปตลาดจีนมีหลากหลายช่องทาง แต่ช่องทางที่น่าสนใจ คือ E-Commerce โดยชาวจีนในปัจจุบันนิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีการซื้อขายออนไลน์ของโลก ทั้งในรูปแบบการซื้อขายผ่านระบบ E-Commerce ภายในประเทศและข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) ดังนั้นสถาบันจึงจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่สนใจขายสินค้าในตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์


หัวข้ออบรมสัมมนา
"รู้ทัน...มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ" "ถอดรหัสตลาด E-commerce อัญมณีและเครื่องประดับจีน "คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่สนใจขายสินค้าในตลาดจีนผ่านช่องทางออนไลน์

วิทยากร

ศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัดร. ปิยวรรณ สุขศรี

อาจารย์พิเศษประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณวรมน ดำรงศิลป์สกุล

กูรู Digital Business จีน ผู้เขียนหนังสือ หาวห่าว Marketing

การตลาดจีนยุคใหม่ที่คุณต้องร้องโอ้โห!สถานที่อบรม (VENUE)

ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2561 12.30 - 16.30 น.

จัดโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เบอร์ติดต่อ : 02-6344999

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 354 ครั้ง