สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ/ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ถ่ายทอดประส

17 - 18 มกราคม 2562


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ/ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การค้าชายแดน โดยกำหนดจัดการอบรมจำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ระดับความรู้พื้นฐานทั่วไป สำหรับผู้ประกอบการภาคเหนือ ประชาชน/ผู้สนใจการลงทุนค้าชายแดน ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ (ริมน้ำปิง) อำเภอเมือง จังหวัดตาก ครั้งที่ 2 ระดับความรู้สู่มืออาชีพ สำหรับผู้ผ่านการอบรมระดับความรู้พื้นฐานทั่วไป (ครั้งที่ 1) และผู้ประกอบการที่มีความรู้พื้นฐานการส่งออก ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562 ณ โรงแรม อัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การส่งออก ธุรกิจที่น่าลงทุนใน CLMV (เน้นเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) การวิเคราะห์ตลาดสินค้าประเทศเพื่อนบ้าน สิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ประกอบการภาคเหนือ ประชาชน/ผู้สนใจการลงทุนค้าชายแดน สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก เลขที่ 82/2 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทรศัพท์ : 0-5551-1049 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือทุกแห่ง


วิทยากร

จากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่


สถานที่อบรม (VENUE)

จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 - 18 มกราคม 2562

จัดโดย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
เบอร์ติดต่อ : 0-5551-1049

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 233 ครั้ง