สัมมนา “จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ” Free

21 พฤศจิกายน 2561


กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ "จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการนำเอาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร


ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย!!


สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/4mPQt8


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 094-4416333 , 02-5309781 โทรสาร 02-530-9782

อีเมล์:seminar.tu@gmail.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลหรือองค์กร ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร


รศ.ดร.พีระ เจริญพร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ดร.รมณียา ติงศภัทิย์ ผู้จัดการ Technology Explorationสำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Knowledge Exchange for Innovation Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา


สถานที่อบรม (VENUE)

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room 1-2

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 พฤศจิกายน 2561 13.30 - 16.30 น.

จัดโดย

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 094-4416333 , 02-5309781

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 332 ครั้ง