สัมมนาฟรี " The Leadership Contract "

30 ตุลาคม 2561


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรีThe Leadership Contract เพื่อผู้นำที่มีศักยภาพ การตระหนักรู้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ หลักสูตรสำหรับผู้นำ ที่จะทำให้คุณปราศจากคำว่า "ไม่"

มาร่วมสร้างชุมชน สังคมแห่งผู้นำ ที่เข้มแข็ง เท่านั้น แต่สร้างบริษัทให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนสืบไปสถานที่อบรม (VENUE)

ณ ห้อง Governor 1 แปซิฟิคซิตี้คลับ นานา ชั้น 28

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 ตุลาคม 2561 13.00 - 16.30 น.

จัดโดย

Lee Hecht Harrison Co,LTD.
เบอร์ติดต่อ : 02-653-5011

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 453 ครั้ง