สัมมนาฟรี เรื่อง "เรียนรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการยื่นแบบผ่าน Internet"

05 - 06 กุมภาพันธ์ 2562


หัวข้ออบรมสัมมนา
- รายได้ 8 ประเภทคืออะไร? แล้วรายได้เราเป็นแบบไหน?
- ค่าลดหย่อนปี 2561 มีตัวไหนบ้าง?
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคิดยังไง? อัตราไหน?
- หักค่าใช้จ่ายยังไงดี เหมา จริง อันไหนดี?
- การใช้บริการยื่นภาษีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์


วันที่จัดงาน 5 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)


สัมมนาฟรี เรื่อง "เรียนรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการยื่นแบบผ่าน Internet" โดยกรมสรรพากร
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 - 28 ปี

สถานที่อบรม (VENUE)

กรมสรรพากร (The Revenue Department) ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

05 - 06 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 - 16:00 น.

จัดโดย

กรมสรรพากร
เบอร์ติดต่อ : 022729639

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 392 ครั้ง