สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Certified Pro Real Estate Brokers.

13 พฤศจิกายน 2562

สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Certified Pro RealEstate Brokers.

นายหน้าอสังหาฯ...นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง อาชีพอิสระที่สร้างรายได้ อย่างเหนือความคาดหมาย หากได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกวิธี...!!!           

วิทยากร

นายนริศร อุไรกิจ   Chief executive officer (CEO), Estate Corner Co.,Ltd.

การศึกษาระดับ ปริญญาโทFinancial Managementมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 *  มืออาชีพในธุรกิจซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี

* ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ซื้อ-ขาย-เช่า ภายใต้แบรนด์Estate Cornerมากกว่า  20 สาขา

* ที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษามากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ


สถานที่อบรม (VENUE)

ห้องประชุม The Corner Business Center อาคาร CW (Cyber World) ชั้น 4 ห้อง 404 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 – 16:30 น.

จัดโดย

Estate Corner Agency
เบอร์ติดต่อ : 021683232

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 72 ครั้ง