ฟรี สัมมนา CSR ISO9001 ISO14001 ISO45001

28 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายโอกาสให้สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการปรับฐานความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO9001 ISO14001 ISO45001 

โดยจัดอบรม 1 วันสามมรถรู้ได้ทั้ง 3 ระบบ

กำหนดการวันที่ 28 มกราคม 2562 

สถานที่ หอประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง


ท่านใดสนใจติดต่อ

นายจักริน คำบุดดี

0925151662

อีเมล์ Jakrink@gmail.com

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร.ทอง  พุทธลอด


สถานที่อบรม (VENUE)

หอประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 มกราคม 2562 09:00-17:00

จัดโดย

NTP
เบอร์ติดต่อ : 0925151662

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 1090 ครั้ง