ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ Workshop 1 วัน

31 กรกฎาคม 2561

เนื้อหาการเรียนรู้

สร้างผลงาน สร้างคนให้ทำงานอย่างมีความสุข
1.เรียนรู้ Leader & Manager Planning Organizing Leading Controlling
2.บทบาทและตัวตนผู้จัดการมือใหม่ สู่มืออาชีพ
3.เติม Passion สร้าง Power ให้ทีม
4.Task Management and Achievement
5.People Management and Motivation
6.Mini Coaching: Happiness Moment in You

เรียนรู้แนวคิดและทำ Workshop
  • ปัญหาจริง กรณีศึกษา เรียนรู้และใช้ได้ทันที
  • พลังงานของ Leader ส่งผลต่อ Team
  • เทคนิคและเคล็ดลับการสร้างงานและพัฒนาคน เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ คิด ถามและสร้างงาน


วิทยากร

อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

ประสบการณ์และผลงานด้านการสอน

จบการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 - 2548 Master Business Administration (EX-MBA): GPA 3.57

ประสบการณ์การทำงาน

2006 Senior Manager ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 2003-2006 Customer Service Manager Advance Datanetwork Communications Co., Ltd.

2002-2003 Marketing Manager NP Point Asia Co., Ltd. 2000-2002 Assistant Manager Loxley Information Service Co., Ltd.

ผลงานและกิจกรรมด้านการสอนและฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน • ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “Customer Service Excellent” ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

• ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “Manager’s Roles for New Manager” ที่สถาบัน HR Center Co., Ltd.

• ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “The Managerial Skills for Manager and Supervisor” ที่บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

• เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับพนักงานระดับ Manager และระดับพนักงาน ในหัวข้อ “Systematic Problem Solving & Decision Making” โดยสอนมาแล้วมากกว่า 10 รุ่น แต่ละรุ่นมีประมาณ 25 คน

• เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้พนักงานในบริษัท ADC (กลุ่ม SHIN Corp) ในหัวข้อ “Service Mind / การให้บริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรอย่างไรให้ประทับใจ” ในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของผู้ให้บริการลูกค้า”

• เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ในสาขา เลขานุการ ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้งานหลังจากจบการศึกษา” ปี 2003 หัวข้อบรรยาย

• Manager’s Roles for New Manager

• Service Mind

• Customer Service Excellent

• Seven Key Commitments for Excellent Manager

• Management & Organization Behavior

• Corporate Leadership Innovationสถานที่อบรม (VENUE)

Home Training บางใหญ๋

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

31 กรกฎาคม 2561 09.00 น. - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ล็อคอิน เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 089-7639805

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 400 ครั้ง