ปฏิรูปองค์กรของคุณด้วย "G Suite Business"

24 เมษายน 2562

เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลด้วย G Suite

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับสังคมยุคดิจิตอลด้วยนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
หลายบริษัทได้ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กร
เพียงแต่ยังไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ดังนั้นเราจะช่วยแนะนำว่า
อะไรคือสิ่งสำคัญในการนำพาพนักงานทั้งหมดของคุณไปสู่การปฏิรูปองค์กร


เนื้อหาในงานสัมมนา
1. ปรับเปลี่ยนการทำงานรูปแบบใหม่
2. ใช้ G Suite ดีอย่างไร
3. สัมผัสประสบการณ์คลาวด์ 100% ด้วยตัวเอง


หมายเหตุ* สงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับบริษัทห้างร้านเท่านั้น


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

MD, IT Manager, ผู้ที่ต้องการการสนับสนุนการใช้บริการ Google

วิทยากร

บริษัท สตรีท สมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด


สถานที่อบรม (VENUE)

STREET SMART (Park Venture Ecoplex, BTS เพลินจิต)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 เมษายน 2562 10.00-12.00 น.

จัดโดย

STREET SMART (Thailand) Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 021082313

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 318 ครั้ง