นายหน้าอสังหาฯ รวยสวนกระแสเศรษฐกิจ

13 มิถุนายน 2561

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

1. เพื่อแนะนำอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ ผู้กำลังมองหาอาชีพ หรือ สนใจในธุรกิจ

2. เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับผู้สนใจงานนายหน้า

3. เพื่อส่งเสริม ยกระดับและสนับสนุนให้ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีการทำงานที่เป็นระบบได้รับความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม


หัวข้ออบรมสัมมนา
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แนวทางในการทำงานตัวแทนนายหน้าอย่างเป็นระบบ ธุรกิจตัวแทนนายหน้าและผลตอบแทน บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่สนับสนุนการทำงานของตัวแทนนายหน้า รูปแบบการร่วมงานกับ เอสเตท คอร์นเนอร์ ช่องทางที่ทุกคนเลือกได้


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไป

วิทยากร

คุณนริศร อุไรกิจ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด การศึกษาระดับ ปริญญาโท Financial Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง *ประสบการณ์กว่า 15 ปีในธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ *ที่ปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์มากกว่า 100 สาขา และทีมผู้บริหารทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ตรงเฉพาะด้านในธุรกิจ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์สถานที่อบรม (VENUE)

อาคาร GOT ชัั้น 3 ซ.รัชดาภิเษก29 จตุจักร กรุงเทพฯ (ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนประชานุกูล)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 มิถุนายน 2561 13.00 - 16.00 น.

จัดโดย

Estate Corner Agency
เบอร์ติดต่อ : 098-5141096

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 297 ครั้ง