“ทางออก SMEs 4.0 สร้างแบรนด์ดิ้ง ต่อยอดธุรกิจออนไลน์ สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน”

19 พฤษภาคม 2561

กลับมาอีกครั้งกับงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างธุรกิจออนไลน์ของตัวเองและเจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ SMEs

สถานที่อบรม (VENUE)

ณ ห้องประชุม STC ชั้น 29 อาคารไทยศรี (ติดกับ BTS กรุงธนบุรี)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 พฤษภาคม 2561 9.00 - 16.30 น.

จัดโดย

takraonlinetraining
เบอร์ติดต่อ : 02 438 6920

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 430 ครั้ง