ทักษะและเทคนิคการใช้ โดย Excel & PIVOT เพื่องานขาย วิเคราะห์ตลาด และการนำเสนอ

19 ธันวาคม 2561

บทนำ

ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การมีทักษะในการใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในการวิเคราะห์กลยุทธ์และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบข้อมูลงานขาย จะช่วยให้การทำงานของด้านการขายและการตลาดดีขึ้นในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ การพัฒนาทักษะการใช้ฐานข้อมูลโดย Excel ง่ายๆ และวิเคราะห์โดย Pivot จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลภายในองค์กรและกับผู้ที่ทำธุรกิจด้วย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้พัฒนาทักษะในการใช้ฐานข้อมูล Excel และวิเคราะห์โดย Pivot เพื่อนำมากำหนดแผนงานด้านการขายการตลาด คอรส์สัมมนาเชิงปฎิบัติการนี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการใช้ฐานข้อมูลExcel อย่างง่าย และวิเคราะห์โดย Pivot เพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้หลักการ การนำเสนอและตัวอย่างในแผนงานการขาย การตลาด ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้ฐานข้อมูลExcel อย่างง่าย และวิเคราะห์โดย Pivot เพื่อการจัดการงานขายของตนได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อในการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

• ทำความเข้าใจกับหลักการของการใช้ Excel & Pivot ในงานขาย

• ทักษะของการสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

• กลยุทธ์และยุทธศาสตร์เพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพ

• การนำเสนอที่น่าสนใจและตรงประเด็นโดย Pivot ในงานขาย

• ขั้นตอนในการจัดทำฐานข้อมูลและการวิเคราะห์

• เทคนิคในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด , ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องใช้ฐานข้อมูล Excel และวิเคราะห์โดย Pivot ในการดำเนินงาน , ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, Supervisor, Manager, เจ้าของกิจการที่ต้องใช้ฐานข้อมูล Excel และวิเคราะห์โดย Pivot ในการดำเนิน

วิทยากร

ดร. กฤษดา นุรักษ์เข

•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.Candidate)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า

•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•Mini Master of Creative Digital Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•Strategic HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ


อดีตผู้บริหารบริษัทฯข้ามชาติชั้นนำต่างๆอาทิ

• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie Brand ) บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand ) บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (กิมจั๊ว)
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk) บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง • Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
• นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
• นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ : Executive Capability Development Center ( EXCAD Center Co.Ltd.)
• ทนายความ สำนักงานกฤษดาทนายความ
• วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อ Modern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation Sales Leadership , Trade Marketing Development and Marketing
สถานที่อบรม (VENUE)

COLAB ชั้น 2 อาคาร ลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนน สีลม บางรัก กทม / พิเศษ สำรองที่นั่งและชำระค่าอบรมภายในวันที่ 10 ธ.ค. 61 ลดเหลือเพียง 2,ึ700 บาท/ ท่าน (ไม่รวมแวต)จองอบรมครบ 4 ท่าน รับสิทธิ์ฟรีสำหรับ ท่านที่ 5 !!!!!

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 ธันวาคม 2561 8.30 - 12.30

จัดโดย

Executive Capability Development Center
เบอร์ติดต่อ : 099-0323264 / Line : EXCADCENTER

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 291 ครั้ง