ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

19 กุมภาพันธ์ 2562

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

Business communication skills and Excellence relationships with customer and colleagues.

หลักสูตรนี้จะจัดให้มีการฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในที่ทำงานโดยใช้การสื่อสารที่ถูกต้อง  กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการสื่อสารด้วยวาจากับผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ขายสินค้าและการบริการแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการการสื่อสารระหว่างทีมและองค์กร พัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า  เน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์สำหรับธุรกิจและกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันและการปรับปรุงความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยการสื่อสารกับผู้อื่น

สื่อสารข้อความของตนอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจสำหรับผู้รับสาร

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสื่อสารสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารด้วยคำพูดและไม่ใช้คำพูด

การเสริมสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

รูปแบบและวิธีการสื่อสาร

การสื่อสารแบบทางเดียวและแบบสองทาง

กระบวนการสื่อสาร

รายละเอียดของการสื่อสาร

วิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันและประสิทธิภาพในการสื่อสาร

การรับรู้และอุปสรรคในการสื่อสาร

การสื่อสารด้วยคำพูด

การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด

การฟังอย่างมีประสิทฺภาพ

การฝึกทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในที่ทำงาน และผู้ที่ขายสินค้า/บริการแก่ลูกค้า รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการการสื่อสารระหว่างทีมและองค์กร

วิทยากร

ดร.กฤษดา นุรักษ์เข

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.Candidate)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•Mini Master of Creative Digital Marketingจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•Strategic HR Development Certificateจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

อดีตผู้บริหารบริษัทฯข้ามชาติชั้นนำต่างๆอาทิ

• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie Brand )บจก.ไทยกูลิโกะ

• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand )บจก.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น (กิมจั๊ว)

• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk)บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)

ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง

• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่

นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย

นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ :Executive Capability Development Center ( EXCAD Center Co.Ltd.)

ทนายความ สำนักงานกฤษดาทนายความ

วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อModern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation, Sales Leadership , Trade Marketing Development and Marketing , HR and Competency Developmentสถานที่อบรม (VENUE)

COLAB ชั้น 2 อาคาร ลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนน สีลม บางรัก กทม ราคา 3,900 บาท ( ราคานี้ไม่รวม แวต) / พิเศษ สำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 31/1/62 ลดเหลือท่านละ 3,500 (ไม่รวมแวต ) / จองอบรมครบ 4 ท่าน รับสิทธิ์ฟรีสำหรับ ท่านที่ 5 !!!!!

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 กุมภาพันธ์ 2562 9.00 - 16.00 (อาหารกลางวันที่ภัตราคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ หรือเทียบเท่า )

จัดโดย

Executive Capability Development Center
เบอร์ติดต่อ : 099-0323264 / Line : EXCADCENTER

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 202 ครั้ง