ด่วน !!! UP TO DATE กฎหมายแรงคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ แจกเอกสารตัวอย่างนำไปปฏิบัติใช้ได้ทันที

18 กุมภาพันธ์ 2562

กฎหมายแรงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แน่นอน คุณเตรียมรับมือไว้รัดกุมแล้วหรือยัง ? 1. ค่าตอบแทนคืออะไร ? ทำไม่ต้องกำหนดเพิ่ม

2. การย้ายสาขา ลูกจ้างมีสิทธิไม่ไปก็ได้จริงหรือ ?

3. พ่อยกบริษัทให้ลูกบริหารต่อ ต้องให้ลูกจ้างยินยอมจริงหรือ ?

4. การลาไปกิจธุระส่วนตัว ได้ประโยชน์ส่วนตัว ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ?

5. การลาไปตรวจครรภ์รวมในลาคลอด 98 วัน เอา 8 วันมาจากไหน ?

6. นายจ้างไม่จ่ายเงินให้ลูกจ้างต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเท่าใด ?

7. การจัดให้เกษียณ จะจ้างต่อหลังเกษียณแบบไหน จึงจะดีกว่า ?

• ในภาคปฏิบัติจริง ๆ แต่ละกรณีนายจ้างจะทำอย่างไร ?

• เงินค่าอะไรบ้างที่ต้องนำมารวมค่าชดเชย..สำคัญมาก

• จะป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับในอนาคตได้อย่างไร ?



เนื้อหาหลักการสัมมนา
1. การเกษียณกฎหมายกำหนดว่าอย่างไร ไม่กำหนดได้ไหม ?
2. การเกษียณต้องจ่ายเงินค่าอะไรให้ลูกจ้างบ้าง ?
3. การจ้างงานต่อหลังเกษียณ ทำอย่างไรจึงจะดีต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ?
4. ทำงานไม่ดี ไม่อยากรอเกษียณ จะทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย ?
5. การเตรียมรับมือก่อนวันเกษียณที่ดีต้องจัดการอย่างไร ?
6. ไม่ต้องส่งข้อบังคับการทำงานให้แรงงานแล้ว จะแก้ไขอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหาย ?
7. นักศึกษามาหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน จะจ่ายค่าจ้างเป็นชั่วโมงได้หรือไม่ ?
8. ลากิจที่ควรได้ค่าจ้าง ควรเป็นกิจประเภทไหน ?
9. ลาไปตรวจครรภ์ ลาคลอด ที่ดีควรจะจัดการอย่างไร ?
10. การย้ายสาขา ลูกจ้างไม่ไป นายจ้างจะทำอย่างไร ?
11. พ่อตา ยกบริษัทให้ลูกเขยบริหารต่อ ลูกจ้างไม่ยอมอยู่กับลูกเขยได้ไหม ?
12. ค่าตอบแทน คืออะไร นายจ้างต้องทำอะไรบ้าง ?
13. ค่าชดเชย นายจ้างต้องนำเงินมารวมคำนวณด้วย จ่ายเพิ่มเป็นล้าน ดูตรงไหน ? 14. ตัวอย่างการจ่ายสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทำอย่างไร ? 15. ตัวอย่างนายจ้างทำผิดกฎหมาย ผลเสียหายตามเป็นล้านเพราะอะไร ?


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่ายบุคคล หัวหน้า นายจ้าง ผู้บริหาร

วิทยากร

อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กทม.

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 กุมภาพันธ์ 2562 9.00 น.- 16.00 น.

จัดโดย

HR DEE SOLUTION
เบอร์ติดต่อ : 087-0718100

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 482 ครั้ง