การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

28 มิถุนายน 2562

หลักการและเหตุผล

         ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาวุธที่นำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบื้องต้นนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมส์ของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น และมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้คำพุด เพื่อการเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้น เป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย แต่หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน ให้เป็นมืออาชีพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

บริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์กร ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ สร้างความเชื่อถือในการเจรจาต่อรอง

ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ

ทุกท่านที่ต้องการเติมพลัง ฝึกเทคนิค และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม สมกับเป็นสุดยอดนักเจรจา

ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า

เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ

พนักงานขายแบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ

 "สุดยอดการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ"

(Professional Negotiation Skills)

ที่สุดกับความคุ้มค่า หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพที่เปิดรับแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักของคนอื่น หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจและเทคนิคต่างๆ สู่การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ แล้ที่สามารถนำไปเจรจาต่อรองเรื่องงาน เรื่องอื่นๆ ได้อย่างสำเร็จ วิทยากรมีการเล่าและยกตัวอย่างถึงเรื่องจริงจากและบุคคลสำคัญในสังคม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง ทั้งนี้ยังมีการทำ Workshop เรื่องการ เตรียมความพร้อมและขั้นตอนต่างๆ เพื่อพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่างแท้จริง

อบรมแล้วจะได้อะไร?

ü  เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จเป็นยังไง

ü  เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น

ü  ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง

ü  ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ

ü  ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจได้ใดได้เปรียบเสมอผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคต

หัวข้อการสัมมนา

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรมปลุก"พลังแห่งชีวิต" (The Power of Life)

ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วย NLP

เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)

แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

ลักษณะและประเภทของการเจรจาต่อรอง

เบื่องต้นของการเจรจาเพื่อการต่อรอง

กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปลี่ยน

การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรอง

§  นิสัย (Nature)

§  อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)

§  สถานภาพ (Status) และบทบาท (Roles)

แนวทางเจรจา ภาษา Game Theory

§  หลักการทั่วไปพึงนำไปใช้

§  ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน

กิจกรรม"ระเบิดขุมพลัง"

ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา

§  มีวิสัยทัศน์ (Vision)

§  มีความสามารถ (People Skill)

§  คิดเป็น (Know how to think)

§  มีความรู้ (Educated)

§  ทันสมัย (Modern)

§  สร้างสรรค์ (Constructive)

§  การรับรู้ (Perception)

จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5 นาที

ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา

§  ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

§  การสะสม แสวงหาข้อมูล

§  กำหนดวัตถุประสงค์

§  กำหนดกลยุทธ์

§  กำหนดบทบาทหน้าที่

กิจกรรม สมรภูมิการแก้ปัญหาเพื่อการเจรจา

 Listening & Speaking Technique

การดำเนินการเจรจา

ขั้นตอนการส่งสัญญาณ

การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น

เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด

การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ

การทำข้อตกลง

สรุปเนื้อหาโดยรวม

 

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

 

โรงแรมไอบิสนานา (IBIS Nana Hotel)

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุลสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมไอบิสนานา (IBIS Nana Hotel)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 มิถุนายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 58 ครั้ง