การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

29 มีนาคม 2562

หลักการและเหตุผล

ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาวุธที่นำมาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบื้องต้น คือ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลายๆ คนมองว่าประสบการณ์คือสิ่งจำเป็นในการอ่านเกมของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้วทุกองค์กรประกอบสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น และมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ก็คือ การใช้คำพูดเพื่อการเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำคัญและเป้าหมาย การเจรจาต่อรองนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย แต่หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบ มีขั้นตอน ให้เป็นมืออาชีพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุดในการเจรากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์

           ที่สุดกับความคุ้มค้า หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการติดต่อทางธุรกิจให้สำเร็จ คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพที่เปิดรับแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นที่รักของคนอื่น

         หลักสูตรนี้ตั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษExclusiveแบบสุดๆ เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจ และเทคนิคต่างๆ สู้การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วที่สามารถนำไปเจรจาต่อรองเรื่องงาน เรื่องอื่นๆ ได้อย่างสำเร็จ วิทยากรมีการเล่าและยกตัวอย่างถึงเรื่องจริงจากบุคคลสำคัญในสังคม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง ทั้งนี้ยังมีการทำWorkshopเรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนต่างๆ เพื่อพร้อมสู่"ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ"อย่างแท้จริง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

    -บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

    -บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นในการเจรจาต่อรอง

    -ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ

    -ทุกท่านที่ต้องการเติมพลัง ฝึกเทคนิค และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม สมกับเป็นสุดยอดนักเจรจา

    -ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งานและเตรียมพบและนำเสนองานลูกค้า

    -เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ

    -พนักงานขายแบบFace to Faceหรือทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ

อบรมแล้วจะได้อะไร?

เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความสำเร็จ 

เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากขึ้น

ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง

ลูกค้าจงรักภักดีต่อสินค้าและบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ

ธุรกิจเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจใด ได้เปรียบเสมอ

ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่ดีในอนาคต

 

หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม 

09.00 - 10.30

กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

กิจกรรมปลุก"พลังชีวิต" (The Power of Life)

10.30 - 10.45

พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00

กิจกรรมฝึกจิต คิดเปลี่ยน 

การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อการต่อรอง

   -นิสัย

   -อารมณ์และเหตุผล (Emotion and Rational Side)

   -สถานภาพ (Status)และบทบาท (Roles)

แนวทางการเจรจาภาษาGame Theory

   -หลักการทั่วไปพึงนำไปใช้

   -ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน

12.00 - 13.00

พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 - 14.30

กิจกรรม"ระเบิดขุมพลัง

ภาวการณ์แสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา

   -มีวิสัยทัศน์ (Vision)

   -มีความสามารถ (People Skill)

   -คิดเป็น (Know how to think)

   -มีความรู้ (Educated)

   -ทันสมัย (Modern)

   -สร้างสรรค์ (Constructive)

   -การรับรู้ (Perception)

จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน5นาที

ขั้นตอนการเตรียมการเจรจา

   -ความสำคัญของการเตรียมการเพื่อเจรจาให้ได้ชัยชนะ

   -การสะสม แสวงหาข้อมูล

   -กำหนดวัตถุประสงค์

   -กำหนดกลยุทธ์

   -กำหนดบทบาทหน้าที่

กิจกรรม สมรภูมิการแก้ปัญหาเพื่อการเจรจา

14.30 - 14.45

พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.00

Listening & Speaking Technique 

การดำเนินการเจรจา

ขั้นตอนการส่งสัญญาณ

การทำข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเด็น

เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด

การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ

การทำข้อตกลง

สรุปเนื้อหาโดยรวม

 

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุลสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มีนาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 105 ครั้ง