การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

19 - 20 ตุลาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

เหมาะสำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเป็นต้น  โดยเฉพาะโครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก และผู้สนใจที่ต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลังจบคอร์สมีประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมมอบให้

เนื้อหาหลักสูตร

·       พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์  C2000DSP

·       Digital Input-Output, Hi-Res ADC, DAC, Hi-Res PWM, eQEP, Real-time monitoring, Inter-Processor Communication (Dual Core) and etc.

·       การอินเตอร์เฟสกับวงจรแปลงผันกำลังต่างๆ เช่น AC-DC, DC-DC, AC-AC, DC-AC เป็นต้น

·       การซิงโครไนซ์กับไฟไลน์สำหรับ phase control และGrid connected inverter สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และ พลังงานลม

·       การสร้างสัญญาณ PWM สำหรับ DC chopper, SPWM และ Space Vector PWM สำหรับอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสและสามเฟสสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง UPS และขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ

·         ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รันฮาร์ดแวร์จริง : อินเวอร์เตอร์3เฟส, Phase Control, Variable Frequency Motor Drive

วิทยากร                       

โดยวิทยากรเชี่ยวชาญด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์กำลังจากสถาบันที่มีชื่อเสียง

สถานที่อบรม    

บริษัท ไทยรุ่งนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

วันเวลา            

จำนวน 2 วัน 12 ชั่วโมง (9.00-16.00 น.)      

รอบ 27-28 เมษายน 2562

ราคา                

ท่านละ 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับบอร์ดรุ่นLAUNCHXL-F28379D-C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development KitผลิตโดยTexas Instrument Inc.ซึ่งมีจุดเด่นด้านการประมวลผลสามารถทำงานที่ความเร็วสูงสุด 800 เมกกะเฮิร์ต สามารถประมวลผลทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่มีความซับซ้อนได้มากกว่า และโมดูลต่าง ๆ เป็นแบบความละเอียดสูง      

ผู้เข้าอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมลงโปรแกรมสำหรับอบรมมาด้วย          

ผู้เข้าอบรมสามารถกลับมาทบทวนฟรีได้ 1 ครั้ง จำกัด 2 ที่นั่ง/รอ

ติดต่อสอบถาม/จองอบรม          

บริษัท ไทยรุ่งนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1213/299 ซอยลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร10310

โทรศัพท์: 00962 5004

E-mail:thairungnirun@gmail.com

www.facebook.com/thairungnirunengineering/

LINE ID.: @atr4238q 


วิทยากร

โดยวิทยากรเชี่ยวชาญด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์กำลังจากสถาบันที่มีชื่อเสียงสถานที่อบรม (VENUE)

บริษัท ไทยรุ่งนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1213/299 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 - 20 ตุลาคม 2562 9.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ไทยรุ่งนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 09 0962 5004

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,000 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 702 ครั้ง