การปรับขึ้นเงินเดือน/โบนัสประจำปี : สถานะ แนวโน้ม และวิธีการ”

16 มกราคม 2562

การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีความเป็นธรรมนั้น ยากกว่า สำคัญกว่า และเป็นเรื่องท้าทายที่HRต้องเผชิญเป็นประจำทุกปี  แต่ถ้าเรามียุทธวิธีที่หลากหลาย ก็สามารถเผชิญได้ทุกสถานการณ์

08:30น.       ลงทะเบียน 

  • หลักสูตร  "การปรับขึ้นเงินเดือน/โบนัสประจำปี : สถานะ แนวโน้ม และวิธีการ"

    

   หัวข้อการบรรยาย

   1.รายงานข้อมูลการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัส ปี2018 (Summary)

   2. 7 แนวโน้มใหม่ในการปรับเงินเดือนและโบนัสของตลาด (Trend)

   3.กระบวนการปรับค่าจ้างและจ่ายโบนัสประจำปี (Process)

   การจัดเตรียมโครงสร้างและวิธีการจ่าย (Pay Structure) 

   การวิเคราะห์คุณค่าและประสิทธิภาพ (Value & Efficiency)

   การวิเคราะห์งบประมาณ (Budget)

   4.เทคนิคในการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนแบบต่างๆ

   • แบบดั้งเดิม (Loyalty and Merit)
   • แบบเปรียบเทียบกับตลาด (Market Comparable)
   • แบบให้คุณค่า (Value Recognize)
   • แบบประเมินเป้าหมาย (Goal Evaluation)
   • แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)
   • แบบความพยายามอื่น (Beyond Duty)
   • แบบสัดส่วนเปอร์เซนต์ (Force Ranking)

   5.วิธีการจ่ายโบนัสแบบต่างๆ

   • วิธีเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร (Goal)
   • วิธีการจัดระดับการจ่ายโบนัส (Level)
   • วิธีการพิจารณาความถี่ในการจ่าย (Frequency)

   6.สูตรการคำนวณโบนัสแบบต่างๆ (Bonus Calculation)

   7.การพิจารณาต้นทุนและผลประกอบการ (Cost & Revenue)

   8.ปัญหาอุปสรรคในการปรับขึ้นเงินเดือน/โบนัสประจำปีและวิธีการแก้ไข

    16:00น.     ถาม-ตอบคำถาม


§ อัตราค่าลงทะเบียน

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน

ราคาก่อนVAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

กรณีชำระเงินหน้างาน

3,900

273

(117)

4,056

Early Birdจ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640


วิธีชำระค่าสัมมนา

1.ชำระหน้าห้องสัมมนา เป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น(Professional Training Solution Ltd.,Partnership)

2.โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร.กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่ 732-245823-8


ธนาคาร กรุงเทพ สาขาโลตัส รามอินทรา109 เลขที่ 029-711049-6


(พร้อม Scan ใบโอนเงินมาที่ E-mail : ptstraining3@gmail.com และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ผู้เข้าสัมมนานำมาให้ในวันสัมมนา)


สอบถาม/จองอบรม ติดต่อ คุณตุ้ม 086-6183752

www.ptstraining.in.th

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกสายงาน ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร


อาจารย์ศักดิ์ดา  ภูมิพันธ์

วิทยากร/ที่ปรึกษา :สมาคมนักศึกษาเก่า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

·         ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย

·         ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Don Bosco, Cambodia

·         ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

·         Training Manager :บริษัทThai Asia Pacific Breweryจำกัด

·         Vice President-Employee Relation :ธนาคารCIMB Thai

·         Human and Organization Development Manager :บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

·         วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านOrganization Development, Human Resource Management 

Human Resource Development, Strategic Planning, Process Improvement 
Coaching & Feed back, Supervisory Skill, Project Management etc.

·         วิทยากรด้านการกลยุทธ์องค์กร

·         การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

·         ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

·         การจัดทำแผนกลยุทธ์

·         ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

·         ผู้เชี่ยวชาญด้านทำTraining RoadMap

·         กฎหมายแรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้

·         เทคนิคและการประเมินค่าตอบแทนพนักงานภาคเอกชนสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 มกราคม 2562 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Ptstraining (Professional Training Solution)
เบอร์ติดต่อ : 086-6183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 /Early Bird 3500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 447 ครั้ง