การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid-Basic Life Support 2015

25 มกราคม 2562


การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

First Aid - Basic life support 2015

วันที่ 25 มกราคม 2562เวลา08.30น.- 16.30น.

Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯใกล้BTS สถานีนานา

(เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง)

โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง !!!


สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาท


หัวข้อการอบรม (Course Outline)

1.       หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล (Principle-Qualification of First aid )

2.       การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป (Survey-Casualty Assessment )

3.       การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม (Shock coma and Fainting )

4.       บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล( Wound and Type of wound )

5.       การตกเลือดและการห้ามเลือด (Haemorrhage and Control Bleeding )

6.       การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกและการปฐมพยาบาล (Muscle Joint and Bone injury )

7.       การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn - Electrical injury )

8.       การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ-สิ่งแปลกปลอม( Chemical burn -Poison-Foreign )

9.       การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม (Lifting and Moving casualty )

ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support

1.       การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น (Assessment Casualty of Heart failure )

2.       ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต (Indicator for Cardio-Pulmonary Resuscitation )

3.       การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก(Demonstration of CPR for Adult , Child , Infant )

4.       ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต (Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice )

5.       สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์ (Automated External Defibrillation Demonstrate )

6.       สรุป คำถามและคำตอบ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

ราคาปกติ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

 

สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

 

คุณธนนันท์    090 645 0992 , 089 606 0444

Line : hrdzenter

 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,

www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter


วิทยากร

บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง


สถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 6 BTS นานา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มกราคม 2562 08.30-16.30

จัดโดย

บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 089-606-0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 257 ครั้ง