การบริหารลูกค้า Key Account

25 เมษายน 2562


ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ต้องคำนึงถึง คือลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากันเนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้า Key Account ที่สร้างรายได้ให้เรามาก จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญเพราะทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้บริการรวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด  ความท้าทายผู้บริหารและพนักงานฝ่ายขาย "ต้องทำอย่างไร" ที่ให้ลูกค้า Key Account อยู่กับองค์กรให้นานแสนนานด้วย"ความภักดี" ต่อสินค้าและบริการ.....หลักสูตรนี้มีคำตอบ

วัตถุประสงค์

1.     เข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ(Key Account Management: KAM)

2.     การเลือกใช้กิจกรรมและการประสานงานกับการบริหารลูกค้าKey Account อย่างมีประสิทธิภาพ

3.     การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้สมดุลและจูงใจกับลูกค้ารายสำคัญระหว่าง "กลยุทธ์ดัน(Push Strategy)" และ"กลยุทธ์ดึง(Pull Strategy)"


   • หัวข้อการฝึกอบรม

    1. แนวคิดและหน้าที่หลักของ"K-E-Y Account Management"ดังนี้

    • K eep customer relationshipรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
    • Enhancing Profit togetherเพิ่มกำไรด้วยกันทั้งเราและลูกค้า
    • Y esyou canสนับสนุนการสร้างยอดขายแก่ลูกค้า

    2. ขั้นตอนการสร้างความภักดีและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า Key Account

    • Delightการแสดงถึงความยินดี ปลาบปลื้มในผลงานของลูกค้าKey Account
    • Discoveryการค้นหาถึงปัจจัย/ความคาดหวังในการให้การสนับสนุนลูกค้าKey Account
    • Dreamการกระตุ้นถึงความใฝ่ฝันที่อยากเห็นความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าKey Account
    • Design การเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการออกแบบการบรรลุความสำเร็จของลูกค้าKey Account
    • Destiny การปฏิบัติการล่าความสำเร็จ เช่น โปรแกรมส่งเสริมการขายต่าง ๆให้ลูกค้าKey Account
    • 3.การร่วมวางแผนและสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า Key Account (Workshop)

    ´ การร่วมวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ากับลูกค้าKey Account ของเรา

    ´ การวิเคราะห์ข้อมูลคู่ค้ากับลูกค้าKey Accountของเรา

    ´ การวิเคราะห์คู่แข่งกับลูกค้าKey Accountของเรา

    ´ การวิเคราะห์SWOT & TOWSของลูกค้าKey Account

    ´ การคิดโปรแกรมส่งเสริมการขายและการทำการตลาดให้ลูกค้าKey Account

    4. การทำCross Selling & Up Sellingกับลูกค้า Key Account(Workshop)

    5. เครื่องมือในการบริหารลูกค้า Key Account และการนำไปใช้

    • การทำIMC : Integrated Marketing Communication
    • การทำCRM : Customer Relationship Management
    • การทำCEM : Customer Experiential Management
    • การทำ CE : Customer Engagement 


§ อัตราค่าลงทะเบียน

                (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และ Coffee Breakอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน

ราคาก่อนVAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

กรณีชำระเงินหน้างาน

3,800

266

(114)

3,952

Early Birdจ่ายก่อนลดพิเศษ

3,400

238

(102)

3,536

 

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

          และScan Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามีที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น(Professional Training Solution Ltd, Partnership)

 

กรณีหัก ณ ที่จ่าย ให้นำไปให้ในวันที่จัดอบรม หรือส่งไปรษณีย์

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น 

เลขที่89/161หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23ซ.พระยาสุเรนทร์21แยก3

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ10510

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:คุณอรัญญา086-8929330

Professional Training Solution

Tel  02-1753330,086-6183752 

Fax.  02-9030080ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

• พนักงานขาย PC ผู้แทนขาย Sales Supervisor , Sales Supervisor

วิทยากร

อ.พรเทพ ฉันทนาวี


ประสบการณ์ทำงาน

·        ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

·        ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป 

·        ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

·        ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ดูแลหลักสูตรศูนย์บริการลูกค้าและการขายทางโทรศัพท์ บริษัท ยูคอม จำกัด

·        ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการขายทางโทรศัพท์ บมจ.เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น

·        ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล การขาย การตลาดและบริการอ พรเทพ ฉันทนาวี


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมไอบิส นานา สุขุมวิท ซอย 4

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 เมษายน 2562 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Ptstraining (Professional Training Solution)
เบอร์ติดต่อ : 086-6183752

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 บาท/Early Bird 3400 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 571 ครั้ง