การบริหารประจำวัน สำหรับหัวหน้าไลน์ผลิต (Daily Mana

26 มกราคม 2562


การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานในไลน์การผลิตเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด และหากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหาในงานขึ้น ย่อมเป็นที่คาดหมายว่าหัวหน้างานจะได้เห็น รับรู้และเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดปัญหาขึ้นก็แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว    

หัวข้อเรียนรู้หลัก: 


ทำไมเราต้องบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการบริหารงานประจำวัน

แนวคิดการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

วงจรการบริหารงานประจำวัน (SDCA)

มาตรฐานงาน และPDCAเพื่อการบริหารงานที่มีมาตรฐาน

เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน

เทคนิคการควบคุมกระบวนการทำงาน

จุดควบคุม วิธีควบคุมและการรายงานความผิดปกติ

เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน

เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน

Workshopประกอบกรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

 

หลักสูตรอบรมด้านการเพิ่มผลผลิตที่เรียนรู้ได้ ในราคาเกินคุ้มค่า!!!

 

ลงทะเบียน ท่านละ3,600 บาท

ลงทะเบียน3ท่าน ท่านละ3,000 บาท

ลงทะเบียน4ท่าน ขึ้นไปท่านละ2,900 บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้1ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1)เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2)ใบประกาศผ่านการอบรม

3)อาหารเบรก2มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage
 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างานผ่ายผลิต พนักงานฝ่ายผลิตที่จะได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า

วิทยากร

อาจารย์บรรพต เทพฤทธ์

ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ                                                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                 ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    (การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ                                                                      

วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน

■ การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

■ เครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพ (7QC Tools)

การลดความสูญเสีย 7 ประการ

■ การบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

■ การบริหารต้นทุน (Cost Management)

เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction)

  และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

 สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรมเเกรน์สุขุมวิท ซอย 6 ติด BTS นานา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 มกราคม 2562 09:00 - 16:00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 102 ครั้ง