การบริหารช่องทางการขายแบบ OMNI Channel โดยทีมผู้บริหาร 24Shopping

15 - 23 ธันวาคม 2561

สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจ 3 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่ดำเนินธุรกิจและมีสินค้ากลุ่ม Food หรือ Non Food

ระยะเวลาอบรม 4 วัน

15-16 22-23 ธันวาคม 2561 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจ 3 ปี ขึ้นไป ผู้ที่ดำเนินธุรกิจและมีสินค้ากลุ่ม Food หรือ Non Food

วิทยากร

โดยผู้บริหารของ 24Shopping


สถานที่อบรม (VENUE)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 - 23 ธันวาคม 2561 9.00-16.00

จัดโดย

24Shopping
เบอร์ติดต่อ : 028551042,028551116,028550956

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 403 ครั้ง