การบริหารงานแบบคล่องตัว

16 สิงหาคม 2561

Agile Management

การบริหารงานแบบคล่องตัว (วันที่ 16 ส.ค.61)


     เคยไหม ? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทำงานยุ่งทำงานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทำอย่างไร ? จะรักษา balance ในการทำงานของทีมงานได้อย่างไร ? เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ แนวคิด Agile จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและทำงานไปทีละนิดๆ และค่อยๆ ประเมินว่าไปต่อดีหรือถูกทางไหม แล้วจึงเดินหน้าต่อ นั่นหมายถึงการกำหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือ แก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

Key Contents
1. อะไรคือ ? แนวคิดการบริหารงานแบบ Agile
2. ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
3. วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
4. กระบวนการการบริหารโครงการแบบ Agile
5. บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum
6. เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum 7. การใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Scrum
8. Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน


Key Benefits
1. รู้จักการบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิด Agile
2. เพื่อนำแนวทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่ๆไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และสมเหตุสมผล
3. สามารถนำเครื่องมือแบบ Scrum ซึ่งเป็น Framework ภายใต้แนวคิด Agile ไปใช้กับองค์กรของท่านได้คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหาร บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

คุณพงศ์ระพี เจนจรัตน์

- CTO, Thoth Zocial Co.,Ltd.

- CPO & Agile Transformation Consultant, BridgeAsia Co.,Ltd.

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 สิงหาคม 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 680 ครั้ง