การทำธุรกิจร้านเครื่องดื่มน้ำผลไม้โซดา ม็อกเทล สมูทตี้ และเครื่องดื่มผสมอื่นๆ

26 - 28 มิถุนายน 2561

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

2. เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. แรงบันดาลใจ จุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจร้านเครื่องดื่มน้ำผลไม้โซดา ม็อกเทล สมูทตี้ และเครื่องดื่มผสมอื่นๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจร้านเครื่องดื่ม
3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มน้ำผลไม้โซดา ม็อกเทล สมูทตี้ และเครื่องดื่มผสมอื่นๆ
 4. ปฏิบัติการชงเครื่องดื่มน้ำผลไม้โซดา ม็อกเทล สมูทตี้ และเครื่องดื่มผสมอื่นๆ - เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมโซดา เช่น น้ำผึ้งมะนาวโซดา เสาวรสโซดา สตรอเบอรี่โซดา - ม็อกเทล เช่น เซ็กซี่เลดี้ ซันเซท บลูโอเชี่ยน - สมูทตี้ เช่น สมูทตี้ผลไม้ สมูทตี้ผัก - เครื่องดื่มผสมอื่นๆ เช่น พันซ์ผลไม้ ค็อกเทล - การตกแต่งปากแก้วและตกแต่งแก้วเครื่องดื่ม - กิจกรรมสร้างสรรค์เมนูพิเศษ
 5. การบริหารจัดการและการตลาดออนไลน์


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักศึกษาที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาผู้ประกอบอาชีพเดิมอยู่แล้ว แต่ยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพ ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนางศุภนา ชูศุภนาศร

เจ้าของธุรกิจร้านสมูทตี้และน้ำปั่นนางสาวเปมิกา พิพัทภรณ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ, วิทยากรพิเศษด้านอาหาร, ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสูตรชงเครื่องดื่มนางสาวดารินทร์พัชร์ มิตรโกสุม

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์สถานที่อบรม (VENUE)

ห้องประชุม 2 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 - 28 มิถุนายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เบอร์ติดต่อ : -

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 277 ครั้ง