การค้นหาตัวตนและเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ

08 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

หากหนึ่งในปัญหาเหล่านี้คือ...สิ่งที่คุณประสบอยู่:

✔️ หาตนเองไม่เจอ

✔️ ไม่มีเป้าหมาย ขาดทิศทางในชีวิต

✔️ มีเป้าหมาย แต่ไม่ประสบความสำเร็จสักที

✔️ กลัวความสำเร็จ กลัวความล้มเหลว ไม่มั่นใจ ไม่กล้า

✔️ ต้องการความสำเร็จ ความสุข

    การเติมเต็มในชีวิต คอร์ส : The Life Vision การค้นหาตัวตนและเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีการทางจิตวิทยา แนวใหม่ ล่าสุด ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย สถาบัน Life Vision ประเทศไทย เวิร์คชอประดับลงมือปฏิบัติการจริง พร้อมกิจกรรมค้นหาตัวตนและตั้งเป้าหมายชีวิต ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเฉพาะทาง ที่ลงลึกถึงระดับจิตใต้สำนึก ละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อความสำเร็จและความสุขในชีวิตคุณ (เรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ)

สถานที่อบรม (VENUE)

บางนา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

08 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 10.00-16.30

จัดโดย

Life Vision Institute
เบอร์ติดต่อ : 098-646-5113

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 659 ครั้ง