การขอเอกสาร e-form D เพื่อลดหย่อนภาษีด้วยตนเอง

25 มิถุนายน 2562

สำหรับการทำธุรกิจส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ AEC เพื่อโอกาสทางการค้า-การลงทุน ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องออกเอกสารลดหย่อนภาษีขาเข้าให้กับลูกค้า/ผู้นำเข้า ในประเทศเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่า “FORM D” ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถดำเนินการขอ FORM D ผ่านทางออนไลน์ด้วยตนเอง


วิทยากร

อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมบูเลอวาร์ด โฮเทล บางกอก สุขุมวิท 5 ( BTS นานา )

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มิถุนายน 2562 09.00 น. - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ล็อคอินเทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 089-7639805

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 210 ครั้ง