กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการจัดการ

13 กุมภาพันธ์ 2562

Storytelling for Management

กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการจัดการ (13 ก.พ. 62)


สภาพธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ ซึ่งมิใช่เพียงความสามารถด้านการจัดการเท่านั้น อีกทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นมากกสำหรับผู้บริหารทีมนั่นคือ การมีทักษะของ Storytelling ซึ่งเป็นเครื่องมือที่หลายองค์กรให้ความใส่ใจอย่างยิ่งในการสร้างและการพัฒนาทีมงาน เพื่อการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ฉะนั้นผู้บริหารจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะในการเล่าเรื่องที่จะสามารถ ชักจูงโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นคล้อยตามความคิดและอยากปฎิบัติตามด้วยความสมัครใจ กระตุ้นให้พนักงานแต่ละคน รู้สึกว่าตนมีความสามารถต่อองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเพื่อสร้างผลงานให้เกิดผลสำเร็จต่อองค์กร
Key Contents

   1. Storytelling สำหรับการเป็นผู้บริหารองค์กร เพื่อการสร้างและพัฒนาทีมงาน (Storytelling for Leaders and Organizations)
   2. Storytelling เพื่อสร้างการสื่อสารที่น่าสนใจควรค่าแก่การจดจำ (Using story principles to communicate memorable and compelling ideas) อาทิเช่น
      - สื่อสารวิสัยทัศน์องค์กรโดยผ่าน Storytelling
      - การใช้เทคนิคเล่าเรื่องปรับปรุงการพูดในการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นทีมงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      - การใช้ Storytelling เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานเห็นคุณค่า (Values) ในองค์กรของตน
      - Storytelling เพื่อการสอนงานที่ง่ายขึ้น
   3. สร้างวิธีการนำเสนอ (Presentation) โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)     
   4. เคล็ดลับการสร้างยอดขายด้วยการใช้เทคนิคของ Storytelling
   5. Storytelling กับการบริหารจัดการชื่อเสียงขององค์กรเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤต (Crisis and Reputation Management)Key Benefits

1.ความเข้าใจหลักการของ Storytelling กับการเป็นผู้บริหารขององค์กร
2.เรียนรู้ถึงการใช้กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการสร้างและพัฒนาทีมงาน
3.สามารถสร้างรูปแบบการเล่าเรื่อง Storytelling ให้มีความน่าสนใจและจูงใจทีมงานเพื่อให้เกิดผลของงานที่ดี.
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

คุณลัดดาวัลย์ รัตนดิลกชัย

- อดีตรองผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Branding GMM GRAMMY

- ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารกรรมการผู้จัดการบริษัท Bliss Publishing 

- กรรมการผู้จัดการบริษัท Talent  Movie Studio สร้างภาพยนตร์และซีรี่ย์ในเครือ M Pictures อาทิเช่น ซีรีย์เรื่อง "7 วันจองเวร

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Center)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 246 ครั้ง