กลยุทธ์การบริหารเจาะใจ New Generation

25 มิถุนายน 2562

Insight and Management Generation

กลยุทธ์การบริหารเจาะใจ New Generation (25 มิ.ย. 62)   ในยุคที่องค์กรส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายระหว่าง Gen โดยเฉพาะในช่วงที่ New Gen กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในองค์กรนั้น ทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่องว่างระหว่าง Gen มีผลต่อการสื่อสารประสานงานและการทำงานร่วมกันในองค์กร โดยแต่ละ Gen ก็จะมีทั้งแนวคิด พฤติกรรม รวมถึงอุปนิสัยที่แตกต่างกันไป การบริหารคนที่ต่าง Gen กันจึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่สำคัญสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจในมุมมอง พฤติกรรม รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการการเปิดรับแนวคิดในการทำงานของ Gen ใหม่ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทางความคิด ความกล้าแสดงออก รวมถึงความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร
   การเข้าใจในพฤติกรรม เป้าหมายและความต้องการที่แท้จริงจะสามารถทำให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ดึงศักยภาพและมุมมองใหม่ๆ จากคนแต่ละ Gen ที่อยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีออกมา เพื่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถเกิดเป็นข้อได้เปรียบต่างจากคู่แข่งได้
   โดยในหลักสูตรนี้จะกล่าวถึงแนวคิดและวิธีการรับมือ และเครื่องมือที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันในความแตกต่างของ Gen โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับ New Gen รวมทั้งการปรับตัว เปิดมุมมองและทัศนคติ ที่จะทำให้ทำงานร่วมกับคนแต่ละ Gen ได้อย่างมีความสุขKey Contents

Let’s INSIGHT Out!
    • เข้าใจแนวคิด ทัศนคติ พฤติกรรม เป้าหมาย ความต่างของคนในแต่ละ Gen
    • ภาพความสำเร็จของเด็กยุคใหม่
    • Work Life Balance หมดไป ยุคนี้คือ Work Life Blend
    • ช่องว่างระหว่างวัย ไม่ใช่ปัญหา (Generation Gap)

Click Communication!
    • สื่อสารอย่างไร ตรงใจ New Gen
    • เครื่องมือสำหรับการสื่อสาร "ง่าย จบ ครบ ที่เดียว"

Strategy driven – Gen Management
    • รักษาอย่างไร ให้คนรุ่นใหม่เป็นหัวใจขององค์กร
    • แนวทางในการบริหารคนบนความต่างของ Gen อย่างมีประสิทธิภาพ
    • การสร้างแรงจูงใจ ทำอย่างไรให้ถึง Goal
    • เครื่องมือ Talent Assessment Grid เพื่อประเมินศักยภาพของบุคลากร
    • Coaching Click for GenKey Benefits

1. เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละ Generation
2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการบริหารคนและการทำงานร่วมกันกับความแตกต่างของ Generation
3. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา เป้าหมาย วิธีการคิด พฤติกรรม ที่นำไปสู่การดึงศักยภาพของคนแต่ละ Gen 5. เพื่อให้เกิดทัศนคติในการทำงานร่วมกันบนความต่างได้อย่างมีความสุข

วิทยากร

คุณนริศรา เชี่ยวพัฒนาเจริญ

- Executive Assistance บริษัท Falcon Logistics Solution จำกัด

- Manager - Goal Partner Worldwide Network,Malaysia

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 มิถุนายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 317 ครั้ง