กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่

26 กุมภาพันธ์ 2562

Modern Marketing Strategy for New Generation

กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่ (26 ก.พ. 62)


ภายใต้สถานการณ์ด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้การตัดสินใจทางการตลาด กลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทั้งนักการตลาด และผู้บริหารต้องคำนึงถึง หากตัดสินใจผิดพลาด ย่อมหมายถึงผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงคำถามคือ พฤติกรรมผู้บริโภคและลูกค้ายุคใหม่จะเปลี่ยนไปอย่างไร ? กลยุทธ์การตลาดจะต้องปรับอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ ? แล้วเราจะใช้เครื่องมือการตลาดแบบไหนอย่างไร ในยุคนี้ ? เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พบกับคำตอบได้ในหลักสูตร Modern Marketing Strategy for New Generation นี้


Key Contents

ช่วงเช้า : ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์

  • เข้าใจแนวโน้มพฤติกรรม ทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดยุคใหม่รวมถึงกระบวนการคิดและตัดสินใจของลูกค้า

  • บทบาทที่เปลี่ยนไปของนักการตลาด เมื่อลูกค้า ฟังลูกค้ากันเองมากกว่าเจ้าของสินค้า บนโลกออนไลน์

  • 5 ขั้นตอนของพฤติกรรมลูกค้าในยุคนี้ต่อการซื้อและการใช้ (5 Step model for new generation behavior)

  • กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้นและเพิ่มยอดขาย (Deliver more purchase-ready consumer with marketing strategy)

ช่วงบ่าย : คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

ฟังประสบการณ์ตรงในการทำการตลาดกับลูกค้ายุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จในการขาย

  • แนวทางการสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าบนโลกยุคใหม่

  • กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบน Social Network เพื่อสร้างกำไรระยะยาวบนโลกดิจิทัล

  • นักการตลาดจะใช้เครื่องมือบนออนไลน์ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้ายุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ได้อย่างไร


Key Benefits

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าในยุคนี้ และ Trend ในอนาคต

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดที่จะทำให้เราสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งของเราตลอดเวลา

3.เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ ที่จะมีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับมาสร้างกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์

- อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี - Postgraduate Styudying

- ที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์กระตุ้นยอดขาย Thaitrade.com

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุยทธ์ทางธุรกิจ


คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

- อายุน้อยร้อยล้าน ที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ร้อยล้าน

- กูรูด้านการตลาด Vcommerce ระดับต้นๆของประเทศไทย

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุยทธ์ทางธุรกิจ
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 362 ครั้ง