Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย (Kiken Yoshi Training : KYT)
 
หลักการและเหตุผล
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย (Kiken Yoshi Training : KYT) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของการทำกิจกรรม KYT และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง KYT อาศัยหลักการคิดและวิเคราะห์อันตรายหรือการประเมินความเสี่ยงอย่างง่ายๆ ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย แต่น่าเสียดายที่หลายองค์กรไม่ได้นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพให้มัน หรือไม่ได้ทำให้มันยั่งยืน หรือได้ยินมาว่า KYT ไม่เหมาะกับพฤติกรรมของคนในประเทศของเรา เนื่องจากอายที่จะต้องพูดซ้ำๆ ด้วยท่าทางที่ไม่เคยทำ ซึ่งถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้เลย ดังนั้นการทำให้ KYT ประสบความสำเร็จ ผู้ที่รับผิดชอบจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน และมีความเชื่อว่าทำได้ และพยายามทำอย่างต่อเนื่อง ความไม่ย่อท้อย่อมนำมาสู่ความสำเร็จในการนำ KYT มาใช้ในองค์กร 
          
ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่อง KYT อย่างถ่องแท้ รวมถึงเหตุและผล กระบวนการนำไปใช้ และการแก้ปัญหา พร้อมการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า KYT ไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้หรือการย้ำแค่เรื่องการสวมใส่ PPE (Personal Protective Equipment) เท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการของ KYT ความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ทราบเทคนิคในการทำ KYT แบบต่างๆ อย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ทราบเทคนิคการวิเคราะห์และสื่อสารด้วยข้อความสั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

หัวข้อการฝึกอบรม
 KYT คือ อะไร
 ประวัติของกิจกรรม KYT และความรู้เบื้องต้น
 KYT แบบ 4 ขั้นตอน (ทฤษฎี)
 KYT แบบเฉพาะจุด / แบบปากเปล่า (ทฤษฎี)
 เทคนิคการสื่อสารด้วยคำขวัญ คำคม หรือข้อความสั้นๆ ที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริง
 การประชุมต่อกะและการนำ KYT ไปใช้อย่างต่อเนื่อง
 กิจกรรม และทดลองฝึกปฏิบัติ KYT (Workshop and practice)
 กรณีศึกษาต่างๆ ถาม-ตอบ และสรุป
 
รูปแบบการสัมมนา
-  การบรรยาย                                                                                           
-  เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม       
-  กรณีศึกษา                    

อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539947110&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร:02-191-2509 มือถือ:062-315-5283,081-847-6341  โทรสาร:02-903-0080 ต่อ 5283
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 469 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys