Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
 
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ได้รับการเอาใจใส่ หรือเกิดจากระบบการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่ปลอดภัยกับการปฏิบัติงาน และทำให้องค์กรเกิดความสูญเสีย ซึ่งคลังสินค้าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องมีการควบคุมดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากในด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน สถานที่เก็บ ชั้นวางสินค้า หรือสินค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมากเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากองค์กรของท่านต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ และเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หลักสูตร “การควบคุมการจัดการความปลอดภัยในคลังให้มีประสิทธิภาพ”  สามารถช่วยให้องค์กรของท่านทราบวิธีการควบคุมและการจัดการได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี และช่วยลดปัญหาต่างๆ ทำให้การปฏิบัติมีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ มีความเข้าใจถึงความปลอดภัย และวิธีการป้องกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรท่านลดการเกิดลดอุบัติเหตุ ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์ของทานเป็นที่น่าชื่อถือและยอมรับจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง 


     ความหมายและแนวทางการจัดการความปลอดภัย
     ความปลอดภัยกับการปฏิบัติงาน
     การป้องกันสินค้าเสียหายที่เกิดขึ้น
     การสื่อสารเพื่อความปลอดภัยและการควบคุม
     การจัดการคลังสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายและสูญหาย
     การควบคุม ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
     การควบคุม ความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้า
     การควบคุมความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือในคลังสินค้า
     การบริหารงานตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย
     มาตรฐานความปลอดภัย TAPA, ISO28000 และ C-TPA
     การบริหารความเสี่ยง ขั้นตอน การจัดทำ และการประเมินความเสี่ย
     การปลูกจิตใต้สำนักให้บุคลากรเพื่อความปลอดภัย และฝึกอบรม
     ความปลอดภัยกับเทคโนโลยี
     ปัญหาที่เกิดขึ้น      


อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

โรงแรม my hotel CMYK

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=14622

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

คลิกเพื่อสำรองที่     ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459
หรือ
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 1015 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys