Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญเรียนรู้ "กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลแบบ HomePro" วันที่ 21 เม.ย.59 ฟรี !
 
ท่านจะได้พบกับ
- Show Case HomePro
- พัฒนาคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
- เคล็ด(ไม่)ลับกับการสร้างคนแบบฉบับ HomePro
วิทยากร 
คุณนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. 
สถานที่ 
ห้อง 3-0306 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์ติดต่อได้ที่
คุณวรานี จรูญลักษณ์คนา 
โทรศัพท์ 090-9853-740 
email:varaneecha@pim.ac.th
*** กรุณาสำรองที่นั่ง ภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ***

ขอเรียนเชิญเรียนรู้ "กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลแบบ HomePro" วันที่ 21 เม.ย.59 ฟรี !

วิทยากร 
คุณนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ห้อง 3-0306 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

พฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559, 13.00-16.00น.http://

คุณวรานี จรูญลักษณ์คนาคุณวรานี จรูญลักษณ์คนา 
โทรศัพท์ 090-9853-740 
email:varaneecha@pim.ac.th
*** กรุณาสำรองที่นั่ง ภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ***
ผู้เข้าชม : 645 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys