Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์น้ำเพื่อการสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2"
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์น้ำเพื่อการสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2
วันที่จัดอบรม 28-29 เมษายน 2559    
ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

อบรมฟรี และมอบประกาศนียบัตร 
รับจำนวนจำกัด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559
สนใจสมัครโทร. 087-2002557 หรือ www.asat.su.ac.th 


บรรยายเรื่อง “ศาสตร์ของการคงสภาพสัตว์และการสตัฟฟ์สัตว์น้ำ” 
บรรยายเรื่อง “เทคนิคและวิธีการสตัฟฟ์สัตว์น้ำ ” 
ฝึกปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคและวิธีการสตัฟฟ์สัตว์” 
ฝึกปฏิบัติการเรื่อง การจัดแสดงโชว์สัตว์สตัฟฟ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

28 เมษายน 2559 - 29 เมษายน 2559, 9.00 น. - 16.30 น.http://

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร087-2002557 
ผู้เข้าชม : 412 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys