Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
งาน เงิน เรื่องใหญ่ บริหารอย่างไรให้ลงตัว
 
เพื่อให้พนักงานในองค์การ มีความสุขในการทำงาน พนักงานควรมีการเรียนรู้และวางแผนการใช้เงิน เพราะสาเหตุของความเครียด มากกว่า 50% มาจากปัญหาเรื่องเงิน

การสร้างสุขในที่ทำงาน ต้องเริ่มจากการสร้างสุขในตัวพนักงานก่อน เป็นอันดับแรก

การรู้จักวางแผนอย่างเป็นระบบ การรู้จัก Life cycle หรือ วงจรชีวิตของมนุษย์ จะทำให้เห็นภาพ วงจรการใช้จ่าย และวงจรการหารายได้


งาน เงิน เรื่องใหญ่บริหารอย่างไร ให้ลงตัว
เงินทองต้องวางแผน
สร้างสุขวัยเกษียณ


แผนกฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ บริษัทไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

แล้วแต่จะกำหนด ร่วมกัน

แล้วแต่จะกำหนด ร่วมกัน, แล้วแต่จะกำหนด ร่วมกัน



http://

เกศศิราภรณ์ วงษ์สวัสดิ์



สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เกศศิราภรณ์ (เดียร์)  062-1636561
Email : Katsiraporn@gmail.com
Line ID : Katsiraporn
ผู้เข้าชม : 508 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys