Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
SME สร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน
 
คุณมนตรี พงษ์พันธุ์ อุปนายก สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล
คุณสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กล่าวเปิดการสัมมนาฯ
-  บรรยายพิเศษ หัวข้อ  “ภาพรวมตลาดการค้าของจีน และแนวโน้มการเติบโตในตลาดเมืองรองของจีน” และ “แนะนำตลาดการค้างานแสดงของเมืองฝูโจว และเซินเจิ้น” โดยวิทยากร คุณหวง เตียนเหวิน จากกรมส่งเสริม SME แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
-  เสวนาพิเศษ หัวข้อ “SME ไทยเตรียมตัวอย่างไร...เพื่อสร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน”


สัมมนา หัวข้อ SME สร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน
คุณมนตรี พงษ์พันธุ์ อุปนายก สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล
คุณสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กล่าวเปิดการสัมมนาฯ
-  บรรยายพิเศษ หัวข้อ  “ภาพรวมตลาดการค้าของจีน และแนวโน้มการเติบโตในตลาดเมืองรองของจีน” และ “แนะนำตลาดการค้างานแสดงของเมืองฝูโจว และเซินเจิ้น” โดยวิทยากร คุณหวง เตียนเหวิน จากกรมส่งเสริม SME แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
-  เสวนาพิเศษ หัวข้อ “SME ไทยเตรียมตัวอย่างไร...เพื่อสร้างแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน”


1. คุณหวง เตียนเหวิน จากกรมส่งเสริม SME แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. คุณนันทวัน พวงมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายงานแสดงสินค้า 
สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล
3. ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร ที่ปรึกษากิติมศักดิ๋ของหอการค้าไทยในจีน  
บริษัท โกลโบล โปร บิซิเนสส์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. บอกเล่าประสบการณ์ตรง จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในตลาดจีน โดย
คุณอภิเชฎฐ์ วงศ์สันติสุข กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อภิวงศ์ เลเธอร์ ลีดเดอร์ จำกัด


ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน AB สโมสรทหารบก

วันจันทร์ 28 มีนาคม 2559, 13.30-16.40 น.http://

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากลสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล 
ขอใบสมัครสำรองที่นั่งได้ที่ 02-276-6516 , thidarat.atpa@gmail.com
ผู้เข้าชม : 421 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys