Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เจาะลึกกฎหมายแรงงานและการจัดทำข้อบังคับการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำข้อบังคับการทำงาน
• กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้บริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีข้อบังคับการเกี่ยวกับการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
• การไม่เข้าใจกฎหมายแรงงาน ทำให้เขียนข้อบังคับไม่ถูก เขียนไม่เป็น
• นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะถูกลูกจ้างฟ้องแพ้คดีมามากแล้ว
• นายจ้างจึงต้องมีข้อบังคับที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ไม่มีเรื่องไปถึงศาลและเพื่อความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล


ภาคเช้า :  ทบทวนความเข้าใจ ให้รู้จริงกฎหมายแรงงาน
• ค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายผิด ๆ ถูก ๆ จนแพ้คดีและเสียเงินย้อนหลังมีอะไรบ้าง ?
• สัญญาจ้างที่ไม่รัดกุม ใช้บังคับไม่ได้ เป็นอย่างไร...จะเขียนให้รัดกุมต้องเขียนอย่างไร ?


• การลาป่วย 1 – 2 วัน ที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างจะต้องทำอย่างไร ?
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นสิทธิของใครกันแน่ จึงจะถูกกฎหมาย ?
• การย้ายเป็นธรรม ไม่เป็นธรรม ดูตรงไหน ?
• ความผิดร้ายแรง ไม่ร้ายแรง ดูตรงไหน ?
• เลิกจ้างทุกกรณี ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว ทำอย่างไร ?

ภาคบ่าย : ตัวอย่างการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
• การสงวนสิทธิทางการบริหารที่สำคัญ ที่นายจ้างต้องกำหนดไว้
• อำนาจของผู้บังคับบังคับบัญชา / หัวหน้างาน ที่ต้องกำหนดให้ชัด
• ขั้นตอนการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ที่ต้องกำหนดให้ชัด
• ประเภทความผิดร้ายแรง และ ผู้มีอำนาจลงโทษแต่ละระดับ
• หลักการเขียนหนังสือเตือน
• หลักการเขียนหนังสือเลิกจ้าง


วิทยากรอารมณ์ดี  
: ท่านอาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
• ผู้ศึกษาคำพิพากษา  ศาลฎีกามากกว่า  1,000  คดี


อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา

โรงแรมลันตานารีสอร์ท รัชดา ใกล้ MRT สถานีสุทธิสาร

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559, 09:00 - 16:00

2,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdzenter.com

HRD ZENTER

HRD ZENTER

Tel. คุณพัชมน 089-773-7091 , คุณนัยนา 089-606-0444
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/hrdzenter

ผู้เข้าชม : 291 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys