Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนา ฟรี โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 
ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจร่วมงานสัมมนา “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” ที่จะทำให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมการบริหารจัดการของเสียเป็นเรื่องง่าย โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2559  เวลา 8:30 – 15:00น.  ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ ห้องกิ่งแก้ว ติดสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ และกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมนาได้ที่ http://goo.gl/forms/EVQZWpysNN

การจัดการกากของเสียอย่างถูกวิธี

การพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากกากของเสีย

ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โรงแรมแกรนด์ อินคำ ห้องกิ่งแก้ว ติดสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559, 0830 - 1600http://wirc.stri.kmutnb.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้เข้าชม : 487 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys