Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs
 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจ พร้อมให้บริการแก่ท่าน ฟรี...โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หากท่านมีความประสงค์ดังนี้
• ฟื้นฟูธุรกิจ โดยมีแผนการที่ชัดเจน พร้อมไปหาแหล่งเงินทุน
• ต้องการแก้ปัญหาด้านต้นทุน คุณภาพ และ/หรือการจัดการด้านการจัดส่งสินค้า
• ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิต
• ต้องการเพิ่มยอดขาย หาตลาดใหม่ๆ
• ต้องการต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สร้างรายได้แก่ท่านมากขึ้น
• ฯลฯ
“โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs” สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ช่วยท่านได้ เพียงแต่ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ ท่านจะได้รับบริการ วินิจฉัยสถานประกอบการซึ่งช่วยท่านค้นหาปัญหาและสาเหตุ และ/หรือศักยภาพ ที่แท้จริงของกิจการท่าน เพื่อส่งต่อไปยัง
1. ปรับปรุงการดำเนินกิจการเบื้องต้น ในกรณีที่มีปัญหาการบริหารจัดการทั่วไป หรือ
2. ปรับปรุงการดำเนินกิจการเฉพาะเรื่องในกรณีที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาเชิงลึกเป็นเรื่องๆ ไป หรือ
3. ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ด้านเงินทุน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือด้านการตลาดเป็นต้น
  ทุกบริการในโครงการ ท่านจะได้รับการดูแลจากที่ปรึกษาธุรกิจที่มีความรู้ความชำนาญ และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามดูแลความก้าวหน้าของแต่ละกิจการอย่างใกล้ชิดจนจบกระบวนการ หรือจนถึงการส่งต่อท่านไปยังแหล่งเงินทุนสนับสนุนต่างๆ (ที่ได้รับการสนับสนุนดอกเบี้ยราคาถูกจากรัฐบาล) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รับเพียง 400 กิจการเท่านั้น 
หากท่านมีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองที่ www.ช่วยเอสเอ็มอี.comหรือส่งใบสมัครมายังโทรสารหมายเลข 0-2986-9366 หรืออีเมล์ ismedtraining@gmail.com 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 2017, 2020, 2024 
โทรศัพท์มือถือ 082-450-2624 ,082-450-2627


สถานที่ประกอบการของผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559,http://picture.in.th/id/964f9e9a97bd8cd0f9c8e01876f095dc

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหากท่านมีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองที่ www.ช่วยเอสเอ็มอี.comหรือส่งใบสมัครมายังโทรสารหมายเลข 0-2986-9366 หรืออีเมล์ ismedtraining@gmail.com 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 2017, 2020, 2024 
โทรศัพท์มือถือ 082-450-2624 ,082-450-2627

ผู้เข้าชม : 487 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys