Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
1 แถม 1 หลักสูตร สู่ความเป็นเลิศ เลขานุการมืออาชีพ
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเลขานุการอย่างมืออาชีพ
2. การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและจิตสำนึกที่ดีต่อสายงานอาชีพ
4. เรียนรู้ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


หัวข้อการอบรม
1. ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เลขานุการควรรู้
2. ความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการอย่างมืออาชีพ  ที่ผู้บริหารต้องการ
- เลขานุการมืออาชีพ
- ปรับตัวให้สอดคล้องกับผู้บริหารในการทำงาน
4. เสริมสร้างคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานในยุคปัจจุบันนี้
5. การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดีสายอาชีพ
6. จรรยาบรรณ และ คุณสมบัติของเลขานุการมืออาชีพ  ที่ควรรู้
7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการสู่การเป็นมืออาชีพ
8. การเตรียมความพร้อม – สร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ
9. การเสริมสร้างบุคลิกภาพ  - การสื่อสาร และ การบริการที่เป็นเลิศ
10. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม


อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 

โรงแรมลันตานารีสอร์ท รัชดา ใกล้ MRT สถานีสุทธิสาร

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559, 09:00 - 16:00

1,950 ต่อท่าน (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdzenter.com

HRD ZENTER

HRD ZENTER

Tel. คุณพัชมน 089-773-7091 , คุณนัยนา 089-606-0444
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/hrdzenter

ผู้เข้าชม : 528 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys