Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สมัคร 1 ท่าน แถม 1 ท่าน ฟรี !!!!! การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์

1.เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารและการประสานงานขององค์กร
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารและการประสานงานที่ถูกต้องตรงตาม 
หลักการ
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการที่ได้เรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ


1. วัตถุประสงค์และประเภทของการสื่อสาร
2. ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
3. การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
4. ความรู้การสื่อสารระหว่างบุคคลในสำนักงาน
5. ความหมาย/ประโยชน์และองค์ประกอบของการประสานงาน
6. ประเภท/ปัจจัย/เครื่องมือและสิ่งสำคัญของการประสานงาน
7. การประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร
8. กิจกรรม Roleplay: การสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 


อาจารย์พัชรี แช่มช้อย

โรงแรมลันตานารีสอร์ท รัชดา ใกล้ MRT สถานีสุทธิสาร

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559, 09:00 - 16:00

3,900 ( 1แถม1 ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdzenter.com/

HRD ZENTER

HRD ZENTER

Tel. คุณพัชมน 089-773-7091 , คุณนัยนา 089-606-0444
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/hrdzenter

ผู้เข้าชม : 338 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys