Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การศึกษาโอกาสทางการคาและการลงทุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
 

GIT จัดการสัมมนาในหัวข้อ การศึกษาโอกาสทางการคาและการลงทุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเมียนมารภายหลังการปฏิรูปประเทศ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการค้าและการลงทุนในอนุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในโอกกาสที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ อาคาร ไอทีเอฟ สีลม พาเลส ชั้น 35 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 634 4999 ต่อ 636 - 637 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.git.or.thอาคาร ไอทีเอฟ พาเลส ชั้น 35

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559, 13.00 - 16.00 น.http://www.git.or.th/2014/thai/news/seminar/2016/01/seminar27012016.pdf

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 634 4999 ต่อ 636 - 637 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.git.or.th

ผู้เข้าชม : 513 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys