Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสอนทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยสื่อดิจิตอล
 
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 ก.พ. 2559 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น

อบรมรุ่นที่ 1 : 23 – 25 ก.พ. 2559 
อบรมรุ่นที่ 2 : 29 - 31 มี.ค. 2559

โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/forms/Zodco4YJGz
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุพรรษา เบอร์.093-326-1509Download หัวข้อและกำหนดการอบรมได้ที่ http://www.4shared.com/office/d18SEw0nce/___.html

วันที่หนึ่ง (รุ่น 1 วันที่ 23 ก.พ. รุ่น 2 วันที่ 29 มี.ค. 2559)
08.00 – 08.30  ลงทะเบียน และพิธีเปิด
09.00 – 12.00 บรรยาย (3 ชั่วโมง) หัวข้อ
- แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจออนไลน์
- การบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นระบบ
- พื้นฐานทางอินเตอร์เน็ต ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และอุปกรณ์ต่างๆ
- ทำไมต้องทำอีคอมเมิร์ซ และรู้จักกับอีคอมเมิร์ซที่ใช้งานได้จริง
- องค์ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์ อาทิ การตั้งชื่อโดเมนเนม การเลือกโฮสติ้ง การจัดการเว็บไซต์
- จะหาลูกค้าได้จากที่ไหน อย่างไร และกรณีศึกษา
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00  บรรยาย (3 ชั่วโมง) หัวข้อ
- แนะนำเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ
- ระบบร้านค้าออนไลน์ และหลักการออกแบบที่ดี
- องค์ประกอบ คุณสมบัติ ที่จำเป็นต่อความสำเร็จ
- ตัวช่วยในการเปิดหน้าร้านออนไลน์
- ความสำคัญของการทำเว็บไซต์ในโลกธุรกิจ
- ความรู้ในการทำเว็บไซต์ หรือ ร้านค้าออนไลน์ เบื้องต้น
- ทำเว็บไซต์อย่างไรช่วยในการเพิ่มยอดขาย
- รู้จักเว็บไซต์สำเร็จรูปและเว็ปไซด์ที่สร้างขึ้นเองประเภทต่างๆ

วันที่สอง (รุ่น 1 วันที่ 24 ก.พ. รุ่น 2 วันที่ 30 มี.ค. 2559)
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน
08.30 – 12.00 บรรยายและฝึกปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) หัวข้อ
- เรียนรู้การสร้างสรรค์ร้านค้าออนไลน์ด้วยเครื่องมือต่างๆ
- สีสันสำคัญไหน การวางเลย์เอาท์ การออกแบบเนื้อหา การเลือกธีมต่างๆ 
- ภาพถ่ายสินค้าบริการที่โดนใจลูกค้า
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00  บรรยาย (3 ชั่วโมง) หัวข้อ
- การลงข้อมูลซื้อขายออนไลน์ผ่านเครื่องมือต่างๆ 
- ปรับเว็บให้ถูกใจ Search Engine / SEO
- การจัดการหน้าร้านให้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์
- การสร้างบทความและการทำเว็บบอร์ดที่ช่วยส่งเสริมการขาย
- เทคนิคการเลือก theme เว็บไซต์
- เทคนิคการออกแบบเบื้องต้น การเลือกสี สำหรับการทำเว็บไซต์
- วิธีการจัดรูปแบบเว็บไซต์ และเทคนิคการจัดวางข้อมูลหน้า Page
- การปรับค่าการตกแต่งพื้นฐานเว็บไซต์
- การจัดการแถบเมนู และเนื้อหาเว็บไซต์
- การอัพโหลดไฟล์ต่างๆ ลงเว็บไซต์
- การอัพเดท เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูล
- วิธีการตกแต่งเว็บไซต์ การทำ Slide show กราฟฟิคเบื้องต้น

วันที่สาม (รุ่น 1 วันที่ 25 ก.พ. รุ่น 2 วันที่ 31 มี.ค. 2559)
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน
08.30 – 12.00 ฝึกปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) หัวข้อ
- การตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับร้านค้าออนไลน์
- การใช้โซเชียลมีเดียเรียกลูกค้า
- ช่วยร้านค้าด้วยพิกัดสถานที่ Google place
- เรียนรู้การใช้สื่อใกล้ตัว (Mobile base) line shop
- การวัดผลตอบรับด้วย Google analytics/ Facebook insight
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00  ฝึกปฏิบัติ (3 ชั่วโมง) หัวข้อ
- การชำระเงินออนไลน์ การเลือกใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ และกรณีศึกษา
- เทคนิคการคิดค่าขนส่งสินค้าที่ดี และกรณีศึกษา
- การสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงปลอดภัยในการทำอีคอมเมิร์ซ
- การลงข้อมูลซื้อขายบนเว็บไซต์
- การใช้งานระบบสมาชิก และการรายงานผล
หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่าง เวลา 09.45 - 10.15 และเวลา 14.45 – 15.15 


,http://

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://goo.gl/forms/Zodco4YJGz
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุพรรษา เบอร์.093-326-1509
ผู้เข้าชม : 613 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys