Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ม.ธรรมศาสาตร์ เปิดรับนักศึกษา ป.โท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/MBE) หลักสูตรภาษาไทย
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร โครงการปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/MBE) หลักสูตรภาษาไทย


คุณสมบัติ

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

(2) แบ่งผู้สมัครเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

2.1 กลุ่มที่ 1:ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

2.2 กลุ่มที่ 2:ผู้มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยพิจารณาจากหนังสือแนะนำผู้สมัคร และการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

(3) มีผลทดสอบ SMART II (สำหรับผู้สมัครสอบกลุ่มที่ 1) และผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET , TOEFL หรือ IELTS (สำหรับผู้สมัครสอบทั้งสองกลุ่ม)

(4) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

(5) DOWNLOAD ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 20) ~CLICK ~


(6) ลงทะเบียนยืนยันการสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 20) >~CLICK ~(6)ดูรายละเอียดกำหนดการสมัครสอบคัดเลือก เพิ่มเติมในเอกสารด้านล่าง

- MBE_Admission_Details_2016_website.pdf
- MBE_Thammasat_Admission_2016.pdf

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 20) 
ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2558 – 16 กุมภาพันธ์ 2559คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 6 ธันวาคม 2558 – 16 กุมภาพันธ์ 2559,

(ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.econ.tu.ac.th/?action=news-detail&newsid=1966&menu=37&pgmenu=105&lang=th&css=style_2014

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
โทร     02-613-2423, 02-613-2479
โทรสาร  02-623-5145
E-mail  mbe@econ.tu.ac.th,man@econ.tu.ac.th
ผู้เข้าชม : 502 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys