Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ Smart Factory
 
งานสัมมนาเครือข่ายยานยนต์ครั้งที่ 12 จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 15มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ Hall 3 อาคาร Convention Hall   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
บรรยายโดย 
คุณกรกฤช จุฬางกูร
ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด 
งานสัมมนานี้เป็นการให้ความรู้ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่งได้ที่ oraphantha@pim.ac.th  
โทรศัพท์  02-832-0970 
หากต้องการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกงานดีๆเช่นนี้คุณไม่ควรพลาด !


กำหนดการ 
12.30 – 13.00  ลงทะเบียน 
13.00 – 13.10  กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.พิสิษฐ์  ชาญเกียรติก้อง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
13.10 – 15.30  งานสัมมนาเครือข่ายยานยนต์ 
“การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ Smart Factory”

โดย คุณกรกฤช จุฬางกูร
                     ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์ 
ผู้บริหารประจำงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
15.30 – 15.50 สรุปและตอบข้อซักถาม
15.50 – 16.00  กล่าวปิดการสัมมนาโดย รศ.ดร.ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์
ผู้บริหารประจำงานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


คุณกรกฤช จุฬางกูร
ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Hall 3 อาคาร Convention Hall

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559, 13.00-16.00 น.http://www.thaifranchisecenter.com/seminar/show.php?etID=7539

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมมือกับเครือข่ายยานยนต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่งได้ที่ oraphantha@pim.ac.th  
โทรศัพท์  02-832-0970 
ผู้เข้าชม : 716 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys