Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน
 
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอดจนทราบแนวคิดการพัฒนาสร้างสมดุลย์ความสุขและความสำเร็จทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวก
3. เพื่อให้ทราบแนวคิดการพัฒนาสร้างสมดุลย์ความสุขและความสำเร็จในชีวิตด้วย 6Qs


1 ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์
2 เรียนรู้สร้างสุข ... ด้วยการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
       เรารู้จักตนเองในด้านใดบ้าง
       วิธีที่จะทำให้เกิดความเข้าใจตนเอง
       การเข้าใจตนเองและผู้อื่นโดยการพิจารณาจริต
       กิจกรรมทดสอบความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
3 การพัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงานด้วย 7Qs
       [ IQ  ,  AQ  .  MQ  ,  SQ  ,  HQ  ,  EQ , CQ ]
4 การเห็นคุณค่าในความแตกต่างของผู้อื่น
5 ทัศนะต่อตนเองและผู้อื่น
6 เทคนิคการจัดการพลังลบ เพิ่มพลังบวก เพื่อสร้างสรรค์ความสุขความสำเร็จในการทำงาน
7 กิจกรรมฝึกคิด พิชิตอุปสรรคและปัญหา


ผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยา

โรงแรม my hotel CMYK

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=10882

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 1774 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys