Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
HR พร้อมสำหรับ AEC แล้วหรือยัง? HR Transformation Change to AEC
 
เตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรฐกิจอาเซี่ยน  เนื่องจากประเทศไทยกำลังนจะก้าวเข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่มประชาคมอาเซี่ยน (AEC) ในปี 2558 ซึ่่งจะทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น  
ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจเข้ารวามสัมมนา ฟรี  

หัวข้อการอบรม
1.มุมมองและความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการเปิดประชาคมอาเซี่ยน
2.HR พร้อมและตื่นตัวกับเปิดประชาคมอาเวี่ยนแล้วหรือยัง
3.การวางกลยุทธ์ด้าน HRM และ HRD ให้เป็นผู้นำ ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
4.มาตรฐานวิชาชีพพนักบริการาทรัพยากรบุคคล (HR Accreditation)

กำหนดการ

12.30-13.00   ลงทะเบียนเข้าร่วามสัมมนาและรับเอกสารประกอบการสัมมนา
13.00-13.10   พิธีเปิดการสัมนา
13.10-14.30   เริ่มบรรยา สัมมนาในหัวข้อ "บทบาทสำคัญ จรรยาบรรณ และหน้าที่ HR"
14.30-14.45   พักรับประทาอาหารว่าง
14.45-16.45   เริ่มบรรยาย สัมมนาในหัวข้อ "HR สมัยใหม่ ปัญหาที่เจอในปัจจุบันที่ต้องเตรียมรับมือ 
              ในอนาคต"
16.15-16.25   ถาม-ตอบ
16.25.16.30   กล่าวปิดการสัมมนา

หมายดเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อาจารย์นิคม  อ่อนละมัย

ณ ห้องสัมมนา เทา-ทอง 5 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2558, 13.00-16.30

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลับบูพา สาขาการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์โทร. 086-8441964,085-425392,089-4004760
Emal.daring_feel@hotmail.com, Kamsang1863@gmail.com
ผู้เข้าชม : 803 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys