Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2008
 
การประยุกต์ใช้หลักการบริหารด้านคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นพื้นฐานของการพัฒนากระบวนการในองค์กรอย่างเป็นลำดับและต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างของข้อกำหนดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมจึงทำให้มาตรฐานนี้ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก

 หลักการบริหารงานด้านคุณภาพ
 การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2008 
 แนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด ISO 9001:2008

อาจารย์ปิยภัทร โตสัจจวงศ์, ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย)จำกัด

โรงแรม รอยัลเบญจา

19 มิถุนายน 2552, เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.

2,200 บาทต่อท่าน (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.bureauveritas.co.th/dOC/training/2.3%20Interpretation%20of%20ISO%2090012008%20Requirements%20(T).pdfบูโร เวอริทัส ประเทศไทย

ติดต่อ : ดวงกมล จารุภัทรากร, Marketing Communication Executive
โทรศัพท์ : 66 2 670 4800 ต่อ 862
Email : pr.thailand@th.bureauveritas.com
Website : http://www.bureauveritas.co.th
ผู้เข้าชม : 3848 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys