Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เจาะตลาดอาเซียน อย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด)
 

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง "เจาะตลาดอาเซียน อย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ" ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในไทย รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องของเขตพื้นที่เศษฐกิจพิเศษ โอกาสทางการค้าในอนาคตที่สำคัญ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ดร.อภิวัตต์ นิ่มละออร์ 

เจาะตลาดอาเซียน อย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด)

ดร.อภิวัตต์ นิ่มละออร์

เซนทารา แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558, 09.30-16.30http://

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย ร่วมกับ Exim Bank02-679-7555 (คุณวิริทธิ์พล)
ผู้เข้าชม : 424 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys