Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ฟรีสำหรับสมาชิก สัมมนา "สินค้านำเข้ากับความเสี่ยงในการตกเป็นคดีศุลกากร"
 
วันที่จัดกิจกรรม : 5 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 16.00 – 18.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ Hall EH 106 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ BITEC บางนา กรุงเทพฯ (พื้นที่สัมมนาภายในงาน Bus & Truck 2015)

ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณเอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com

2. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
E-mail: udomt@off.fti.or.th,udom.fti@gmail.com
 

ณ Hall EH 106 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ BITEC บางนา กรุงเทพฯ (พื้นที่สัมมนาภายในงาน Bus & Truck 20

5 พฤศจิกายน 2558, 16.00 – 18.00 น.http://ftimatching.com/news_inside.php?news_id=508

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณเอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com

2. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
E-mail: udomt@off.fti.or.th,udom.fti@gmail.com

ผู้เข้าชม : 575 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys