Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์
 
ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรองถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย  ผู้บริหารงานขาย และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองนั้นเป็นทักษะที่ทำให้บุคคลต่างๆนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการตกลงเจรจาธุรกิจ โดยเฉพาะหากสามารถทำได้มีประสิทธิภาพผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ และทางโทรศัพท์ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง เนื่องจากลูกค้าอยู่ห่างไกล และมิได้พบปะกันโดยตรง หลักสูตรนี้จะให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ เทคนิคการติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางอิเลคทรอนิกส์ และโทรศัพท์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน


*    กระบวนการของการขายผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ และทางโทรศัพท์
*    ความหมายและเป้าหมายของการเจรจาต่อรองผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์
*    4 รูปแบบพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง
*    เทคนิคการเลือกใช้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
*    กำหนดเป้าหมายอย่างไรให้เจรจาแล้วประสบความสำเร็จ
*    การเปิดการขายและ การเจรจาต่อรองผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ให้ประสบความสำเร็จ
*    กระบวนที่สำคัญเพื่อสร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรองการขาย
*    บรรยากาศที่สร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
*    Workshop "การเจรจาต่อรองการขายให้ประสบความสำเร็จ" ทางช่องทางอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์
*    เทคนิคการสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ และทางโทรศัพท์
*    คุณสมบัติที่ดีของนักเจรจาต่อรอง เพื่อการขาย
*    ข้อร้องเรียน ข้อติเตียน ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระบวนการขาย และการเจรจาต่อรอง
*    แนวทางแก้ไข และวิธีการรับมือ กับข้อร้องเรียน และติเตียนต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์


อาจารย์ชญตว์  พรภัทรกานต์

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=9197

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 949 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys